De structuur van Radiatco B.V. is per 1 november 2013 gewijzigd. Lonneke van Bochove en Sjoerd de Jonge hebben in goed overleg besloten het bedrijf op te splitsen. Van Bochove gaat verder onder de naam Straling Support B.V., Grebbeweg 19b, 3902 HG Veenendaal, Telefoonnummer: +31 6 53 64 53 67, lonneke@stralingsupport.nl, info@stralingsupport.nl

Of u nu met een radioactieve bron werkt om zijn nuttige eigen-
schappen of ongewenst met radioactiviteit te maken krijgt, Radiatco
kan u ondersteunen bij al uw opdrachten en vragen met betrekking
tot Radioactiviteit.

Een optimaal stralingsbeleid is voor uw organisatie van groot belang. Dit vraagt ondersteuning van specialisten. Radiatco levert stralingsdeskundigen niveau 3 gedetacheerd of voor een korte opdracht.

Wij onderscheiden ons van andere stralingsdeskundigen doordat wij persoonlijk betrokken zijn bij uw bedrijf. U heeft als klant altijd een toegewezen deskundige
die alle zaken voor u regelt. Als team stellen wij al onze kennis en ervaring aan
u ter beschikking.

Radiatco levert zijn diensten tegen gunstige tarief.